MIKS ME SEDA TEEME?

MTÜ Hoiame üksteist

Meie eesmärk on vaimse, füüsilise ja sotsiaalse tervise alase koostöö jõustamine. Meie alaeesmärgid on üldsuse teadlikkuse tõstmine, diskussioonide algatamine, erinevate huvigruppide sh, vähemusgruppide kaasamine, rahvusvaheline koostöö

Kodanikualgatus + kohalik omavalitsus + ettevõtlus + teadus = kogukonnaüritus

Kodanikualgatusest sündinud Rattaretk: Hoiame üksteist ja liigume koos! tõi 2023.a Lääne-Eestis kokku 4 maakonna omavalitsuste esindajad, ettevõtjad, teadusetegijad, spordihuvilised ning kogukondade liikmed ja külalised. Pärnus, Kuressaares, Haapsalus ja Kärdlas toimunust saab pildi lühivideote vahendusel siit.

Eesti inimarengu aruandes 2023 “Vaime tervis ja heaolu” esitatud vaimse tervise alased maakondlikud prognoosid (vt Joonis 2.3.8.) panevad sügavalt kaaluma, mida praegu kohe ette võtta saab, et tegelikku pilti heaolu osas paremaks muuta. Parimad ideed tekivad koostöös.